close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU

 • Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu składa następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o  wydanie paszportu. Wniosek dostępny jest wyłącznie w siedzibie urzędu. Należy wypełnić jeden egzemplarz wniosku. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, drukowanym pismem, w języku polskim. Należy pamiętać, aby podpis (składany tylko przez osoby, które ukończyły 13 rok życia) posiadacza paszportu składany w ramce pod zdjęciem nie przecinał ani nie dotykał ramki
  • kolorową fotografię. Fotografia, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, powinna mieć następujące wymiary i cechy: 3,5 na 4,5 cm, wykonana na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Konsulat nie wykonuje zdjęć do paszportów na miejscu
  • dotychczas posiadany dokument paszportowy. Posiadany ważny dokument paszportowy jest niezbędny w celu potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie nowego paszportu. Po wydaniu nowego dokumentu paszportowego stary jest anulowany z ominięciem ważnych w paszporcie wiz. W przypadku braku dokumentu paszportowego należy przedstawić dokument potwierdzający tożsamość osoby i polskie obywatelstwo: polski dowód osobisty i/lub decyzję wojewody poświadczającą posiadanie polskiego obywatelstwa lub postanowienie Prezydenta RP o nadaniu obywatelstwa polskiego
  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (wydany przez odpowiedni Urząd Stanu Cywilnego w Polsce) - tylko w przypadku osób, które nie posiadały numeru PESEL i najpierw składały wniosek o jego nadanie, a po jego uzyskaniu składają wniosek o wydanie paszportu
  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (wydany przez odpowiedni Urząd Stanu Cywilnego w Polsce) - tylko w przypadku osób, które zmieniły nazwisko w wyniku zawarcia związku małżeńskiego
  • odpisy aktów stanu cywilnego, decyzje administracyjne, inne dokumenty są wymagane w przypadku dokonywania przez wnioskującego zmian danych osobowych (np. imienia, nazwiska, itp.)
  •  opłata za wydanie paszportu

  UWAGA!
  W przypadku rozbieżności między danymi wpisanymi na wniosku a danymi zapisanymi w dostępnych dla urzędu ewidencjach lub w przypadku wątpliwości co do tożsamości i/lub obywatelstwa osoby wnioskującej o wydanie paszportu, konsulat może poprosić o przedstawienie i/lub uzyskanie dodatkowych dokumentów takich jak: odpis skrócony/zupełny aktu urodzenia, aktu małżeństwa, poświadczenie obywatelstwa polskiego, inne.

  Małoletni w przedziale wiekowym 13 - 18 lat
  Małoletnim w przedziale wiekowym 13 – 18  lat wydaje się paszport biometryczny na okres ważności 10 lat. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu obecność małoletniego jest obowiązkowa. W imieniu małoletniego wniosek o paszport składają rodzice.


  Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o  wydanie paszportu. Wniosek dostępny jest wyłącznie w siedzibie urzędu. Należy wypełnić jeden egzemplarz wniosku. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, drukowanym pismem, w języku polskim. Należy pamiętać, aby podpis (składany tylko przez osoby, które ukończyły 13 rok życia) posiadacza paszportu składany w ramce pod zdjęciem nie przecinał ani nie dotykał ramki   
  • kolorową fotografię. Fotografia, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, powinna mieć następujące wymiary i cechy: 3,5 na 4,5 cm, wykonana na jednolitym jasnym tle, odwzorująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Konsulat nie wykonuje zdjęć do paszportów na miejscu
  • dotychczas posiadany dokument paszportowy. Posiadany ważny dokument paszportowy jest niezbędny w celu potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie nowego paszportu. Po wydaniu nowego dokumentu paszportowego stary jest anulowany z ominięciem ważnych w paszporcie wiz. W przypadku braku dokumentu paszportowego należy przedstawić dokument potwierdzający tożsamość osoby i polskie obywatelstwo: polski dowód osobisty i/lub decyzję wojewody poświadczającą posiadanie polskiego obywatelstwa lub postanowienie Prezydenta RP o nadaniu obywatelstwa polskiego
  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia małoletniego (wydany przez odpowiedni Urząd Stanu Cywilnego w Polsce) - tylko w przypadku osób, które nie posiadały numeru PESEL i najpierw składały wniosek o jego nadanie, a po jego uzyskaniu składają wniosek o wydanie paszportu
  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa rodziców małoletniego (wydany przez odpowiedni Urząd Stanu Cywilnego w Polsce)
  • pisemna zgoda rodziców na wydanie paszportu małoletniemu. W przypadku, gdy w imieniu małoletniego wniosek o wydanie paszportu jest składany przez oboje rodziców osobiście zgodę taką wyrażają oni na piśmie w urzędzie w trakcie składania wniosku. W przypadku, gdy w imieniu małoletniego wniosek o wydanie paszportu jest składany przez jednego z rodziców musi on dostarczyć pisemną zgodę drugiego z rodziców, którego tożsamość i podpis muszą zostać poświadczone przez notariusza oraz kopię dokumentu paszportowego (lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość) poświadczoną notarialnie
  • ważne paszporty polskie rodziców małoletniego (do wglądu w szczególności w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu dla małoletniego po raz pierwszy)
  • opłata za wydanie paszportu

  Małoletni w przedziale wiekowym 0-13 lat
  Małoletnim w przedziale wiekowym 0-13 lat wydaje się paszport biometryczny na okres ważności 5 lat. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu obecność małoletniego jest obowiązkowa. W imieniu małoletniego wniosek o paszport składają rodzice.

  Wymagane dokumenty – tak jak w przypadku ubiegania się o paszport dla małoletniego w przedziale wiekowym 13 – 18 lat.

  UWAGA! Obecność małoletniego, który nie ukończył 5 roku życia nie jest obowiązkowa

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: